Welke activiteiten komen niet in aanmerking voor betaling met Alma?

 • Bijgewerkt

De Verkoper mag de Alma-betaaloplossing niet gebruiken voor directe of indirecte handel m.b.t. de hierna opgesomde activiteiten, evenals alle activiteiten die door onze dienstverleners (Visa, MasterCard, Stripe enz.) worden beschouwd als verboden. Dit zijn de volgende activiteiten:

 • Buiten de landen die zijn vermeld op de website van Alma;
 • Elke door de wet verboden activiteit, zoals de verkoop van producten buiten de juridische handel, zoals verdovende middelen en vuurwapens;
 • Producten in de vorm van een abonnement van onbeperkte duur;
 • Producten, met name een uniform of een embleem, verwijzend naar een organisatie die is verboden door de administratieve overheden of wordt beschouwd als crimineel door de Franse justitie; evenals alle voorwerpen die erop gericht zijn ideeën te verspreiden die ingaan tegen de waarden van de. Franse Republiek, met name die zich gunstig uitspreken over of oproepen tot terroristische daden, of die zich gunstig uitspreken over bekeringsdaden, gewelddaden, die aanzetten tot haat, xenofobie, homofobie, racisme of het gebruik van drugs;
 • Websites die betrekking hebben op gokspelen, kansspelen, casino's, weddenschappen, helderzienden, waarzeggers, horoscopen, spiritisme, telepathie enz. ;
 • Websites met pornografische inhoud, die escortdiensten of de verkoop van sekspoppen aanbieden;
 • Websites die verdovende middelen of drugs verheerlijken of verkopen;
 • Websites die (volgens Alma) sterk lijken op een onderneming, merk, logo of website die bekend is of al bestaat, ook als de verkochte producten geen vervalsingen zijn;
 • Websites die zogenaamd "miraculeuze" producten aanbieden of verkopen of die agressieve reclame voeren; Met name de websites die zich schuldig maken aan abusievelijke facturen van het type "Voer uw bankkaart in en win een IPhone voor €1";
 • Wapens, explosieven, militaire of paramilitaire materialen (inclusief vizierkijkers, laders, grepen enz.) zelfs indien wettelijk toegestaan;
 • Vervalste documenten, en met name documenten uitgegeven door de regering, evenals de software en tools die daarop betrekking hebben (Photoshop-pagina's, software voor automatische vervalsingen enz.);
 • Websites die lijken op gedwongen verkopen, en met name ADAP-websites (met geprogrammeerde agenda's voor toegang);
 • Reclamediensten, en met name 'offshore' platforms voor reclame op streamingwebsites, pornografische websites of andere soorten 'agressieve' reclame;
 • Websites voor het betalen van boetes, financiële straffen, schulden, vorderingen, ongeacht de herkomst ervan;
 • Software om een informatiesysteem aan te vallen of te testen, en met name, zonder dat deze lijst volledig is: spamming, DDOS; phishing, port sniffing, ransomware, spoofing, fouten 0day;
 • Financiële documenten (zoals forex, binaire opties, cryptomunten); geschenkkaarten, trading en alle soorten prepaid-kaarten;
 • Jackpotdiensten, inzamelen van fondsen en alle soorten financieringen voor liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, verenigingen;
 • Websites die een extreme koers of een extreem politiek, economisch, sociologisch of psychologisch dogma presenteren, al dan niet schadelijk voor de reputatie of het imago van Alma;
 • Websites die verkopen op verschillende niveaus aanbieden ("MLM: Multi-Level Marketing) en piramideverkopen of zogenaamde Ponzi-systemen;
 • Diensten als geldschieter op onderpand en de aankoop/verkoop in ruil voor liquide middelen;
 • Levensnoodzakelijke goederen (algemene voeding, onderhouds- en hygiëneproducten, huurvoorschot enz.);

Het is belangrijk te weten dat ook al is een activiteit niet vernoemd als verboden maar door de teams van Alma beschouwd als risicovol, dit geanalyseerd moet worden om te bepalen of Alma een zakelijke relatie wil aangaan met de Verkoper.

Voor vragen kun je contact opnemen met ons team via compliance@getalma.eu.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 516 van 693