Welke documenten moet ik aan Alma verstrekken om mijn account te activeren? (BELGIË)

 • Bijgewerkt

Onze betaaloplossing is exclusief voorbehouden aan handelaren verbonden aan een bedrijf. Hier is een lijst van de verschillende documenten die moeten worden verstrekt, afhankelijk van de juridische vorm van jouw bedrijf:

Vennootschap (NV, BV, BVBA, etc.)

 • Een geldige Europese Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van jouw onderneming;
 • Een geldige Europese Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de uiteindelijke begunstigde(n) van jouw vennootschap (personen die meer dan 25% van de aandelen of stemrecht in jouw vennootschap bezitten)
 • Een document waaruit de inschrijving van de onderneming in het handelsregister/ondernemingsregister blijkt, van minder dan drie maanden oud: BCE/KBO-uittreksel
 • Een document waaruit het aandelenbezit van de vennootschap blijkt zoals de verklaring van uiteindelijk belanghebbenden uit het UBO-register.
 • Een officieel document van jouw bank met vermelding van: Rekeninghouder, IBAN en de naam van jouw bank.

Eenmanszaak

 • Een geldige Europese Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van jouw onderneming;
 • Een geldige Europese Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de uiteindelijke begunstigde(n) van jouw vennootschap (personen die meer dan 25% van de aandelen of stemrecht in jouw vennootschap bezitten)
 • Een document waaruit de inschrijving van de onderneming in het handelsregister/ondernemingsregister blijkt, van minder dan drie maanden oud: BCE/KBO-uittreksel
 • Een officieel document van jouw bank met vermelding van: Rekeninghouder, IBAN en de naam van jouw bank.

Andere rechtsvormen (VZW, etc.)

 • Een geldige Europese Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van jouw onderneming;
 • Een document waaruit de inschrijving van de onderneming in het handelsregister/ondernemingsregister blijkt, van minder dan drie maanden oud: BCE/KBO-uittrekselResolve;
 • Een document waaruit het aandelenbezit van de vennootschap blijkt zoals de verklaring van uiteindelijk belanghebbenden uit het UBO-register;
 • Indien de vennootschap een vereniging is, de ondertekende statuten (van de voorzitter, de algemeen secretaris of de penningmeester) van de vereniging die de betaalrekening aanhoudt, evenals de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de vereniging die de betaalrekening aanhoudt (Uittreksel uit de publicaties in de Staatscourant)
 • Een officieel document van jouw bank met vermelding van: Rekeninghouder, IBAN en de naam van jouw bank.

Indien je vragen hebt over een van de bovengenoemde documenten, of als je vragen hebt over ons acceptatie-proces, neem dan gerust contact met ons op via: compliance@getalma.eu

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 6