Worden met Alma geïnitieerde betalingen geverifieerd door het 3D Secure protocol?

  • Bijgewerkt

Ja. Om veiligheidsredenen en ter bestrijding van fraude worden alle transacties met Alma systematisch geverifieerd door het 3D Secure-protocol, beheerd door de bank van de klant. Deze verificatie bestaat uit het versturen van een bevestigings-SMS of een melding in de bankapplicatie van de klant om te bevestigen dat de klant de opdrachtgever van de transactie is.

Deze beveiligingsprocedure, die voor elke met Alma uitgevoerde transactie wordt geactiveerd, is een van de elementen die ons in staat stelt om de betalingen via Alma te garanderen.

Deze beveiligingsprocedure wordt alleen toegepast voor de betaling van de eerste termijn en niet nogmaals voor de daaropvolgende termijnen: de klant hoeft voor de volgende termijnen geen extra actie te ondernemen om de termijnen te laten afschrijven.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 18 van 36