Waarom wordt mij gevraagd de verzending van een bestelling tijdelijk op te schorten?

  • Bijgewerkt

In sommige gevallen (minder dan 5%) volstaat onze analyse voor de aankoop niet om een betaling in termijnen goed te keuren. In een dergelijke situatie kan het zijn dat wij de klant om meer documentatie moeten vragen, zelfs nadat de transactie voltooid is, en dat wij de handelaar moeten vragen de verzending tijdelijk op te schorten. In dit geval zullen wij er alles aan doen om jouw regelmatig op de hoogte te houden van het verloop van de communicatie met de klant, en de tijd waarin de verzending van de bestelling wordt opgeschort zoveel mogelijk te beperken.

In het geval dat wij genoodzaakt zijn de bestelling uiteindelijk te weigeren, zullen de Alma-tarieven en transactiekosten volledig worden terugbetaald.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 6 van 24