Om welke redenen wordt jouw account opgeschorst?

 • Bijgewerkt

In bepaalde gevallen kan je Alma-account opgeschorst worden. De mogelijke redenen hiervoor vindt je hieronder. Bij twijfel stuur ons een bericht op support@almapay.com.

De mogelijke redenen voor het opschorten van je contract:

 • inactiviteit van het account gedurende meer dan zes (6) maanden;
 • inbreuk op een recht in Nederland, België of in het buitenland, alsook elk privacyrecht (al dan niet in verband met ALMA of derden);
 • verhoogd risico voor de stabiliteit of de beveiliging van de systemen van ALMA, de dienst of de gegevens van de verkoper;
 • ongepast gebruik van de diensten door de verkoper volgens artikel 5 van de AVV;
 • niet-naleving van alle of een deel van de AVV;
 • vraag uitgaande van een administratieve of juridische overheid;
 • verdachte toegang tot de toepassing via internationaal geblokkeerde landen of beschouwd als landen met hoog risico, met name door de GAFI (financiële actiegroep) (zie meer bepaald https://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk) ;
 • Chargeback-percentage van de verkoper op de betalingen via Alma van meer dan 1% (nationaal gemiddelde was 0.17% in 2017) of een abnormaal hoog wanbetalingspercentage van de klant in verhouding tot de activiteiten van de verkoper;
 • gepland onderhoud, inactiviteit van het account gedurende meer dan zes (6) maanden;
 • verhoogd risico op frauduleus gebruik van de diensten door derden zonder het akkoord van de verkoper;
 • overlijden van de wettelijke vertegenwoordiger of verandering van begunstigden van de verkoper;
 • sterke verdenking dat er geen producten of diensten, betaald door de Klanten, worden geleverd, of dat de verkoper niet in staat zal zijn tot levering van de diensten en producten waarvoor de verkoper betalingen via het Alma betaalsysteem heeft ontvangen (of zal ontvangen) (en met name in het geval van gerechtelijke bewindvoering, faillissement van de verkoper of wanneer verschillende klachten ontvangen zijn door onze klantenservice);
 • reputatierisico dat door Alma als groot wordt ingeschat, met name omwille van het aantal klachten van Klanten ontvangen door onze klantenservice;
 • inbreuk op een auteursrecht, schending van een brevet, een handelsmerk, een productiegeheim of elk ander intellectueel eigendomsrecht in Frankrijk of in het buitenland, evenals elk privacyrecht (al dan niet in verband met ALMA of derden);
 • gebruik van een proxy om de identiteit van de verkoper te verbergen, met name via een Socks5, een VPN of TOR of elk ander technologisch en ook fysiek middel (zoals een postbus);
 • als Alma vermoedt dat het Alma-account van de verkoper gelinkt is aan een ander Alma-account die volgens Alma frauduleus is (een Alma-account wordt geacht te zijn gelinkt aan een ander als bepaalde technische, financiële of andere attributen worden gedeeld en Alma redelijkerwijs denkt dat ze gelinkt zijn);
 • ontvangst van informatie door Alma van een derde i.v.m. de solvabiliteit van ondernemingen die wijst op een verhoogd risico in verband met het gebruik van de diensten door de verkoper;
 • verdenking van informatica-activiteiten om de verspreiding van virussen, kwaadaardige software, van welke aard dan ook te vergemakkelijken, met inbegrip van het kopiëren van onze websites en infrastructuren.

Zo ook zal Alma de levering van diensten opschorten in geval van niet-naleven van de reglementen van Visa of MasterCard of in het geval dat Alma van mening is dat de risico's op boetes vanwege Visa of MasterCard te groot zijn.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 11 van 42